Sự tích Chuỗi Mân Côi 75 : Chuỗi hạt Mân Côi với Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 75 : Chuỗi hạt Mân Côi với Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

Sự tích Chuỗi Mân Côi 75 : Chuỗi hạt Mân Côi với Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

Ngày 13 tháng 10 năm 1951, tại Fatima có quốc tế đại hội về Thông Đìệp Fatima. Đức Giáo Hoàng Pio Xll đã cử Đức Hồng Y Frederic Tedeschini, đại diển Ngài đến tham dự Đại Hội và đọc diễn văn khai mạc. Thêm vào đó, có cuộc lữ hành toàn cầu để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, gồm 1 triệu khách hành hương đến tham dự. Trong dịp này Đại hội đã cho thành lập Tổng Hội Hiệp Sỉ Đức Mẹ Fatima. Mục đích chính là để tuyển chọn 1 số những thành phần ưu tú trong Giáo Hội tham gia vào tổ chức, gọi là Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, cũng giống như tổ chức “ Hiệp Sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm” của Cha Thánh Maximiliano Kolbe, người Ba Lan, đã hy sinh mạng sống mình để cứu 1 thanh niên sắp bị giết tại trại tù Đức quốc xã. Nhiệm vụ chính yếu của Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima là để truyền bá chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima mà Đức Giáo Hoàng Pio Xll đã phổ biến cho toàn thế giới năm 1942, thánh hoá bản thân, làm cho người ta biết Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ. Các Hiệp Sĩ khi đọc kinh tuyên thệ tận hiến, phải cầm thánh giá mà tuyên thệ tận hiến với Đức Mẹ, trao phó hồn xác, của cải, của mình cho Đức Mẹ định đoạt. Đồng thời phải hy sinh hãm mình, hy sinh ngày giờ , hy sinh công việc làm ăn trong chốc lát, để đến sinh hoạt với các anh chi em Hiếp Sĩ Đức Mẹ, 1 năm khoảng chừng 6 lần, vào các dịp lễ trọng kính Đức Mẹ. Nhiệm vụ hằng ngày của 1 Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là phải đọc kinh 3 Mệnh Lệnh Fatima ( kinh ML/1, kinh ML/2, Kinh ML/3 (tức là lần hạt 50 ), rước lễ các ngày thứ 6, và thứ 7 đầu tháng, đền tạ Thánh Tâm Đức Chúa Jesu, và đền tạ Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ. Luôn luôn sống 1 cuộc sống đạo đức gương mẫu , được kể là người tốt trong cộng đồng, cộng đoàn. 

Thực ra, nếu chúng ta có 1 chút ý chí và tinh thần hiệp sĩ tương đối vững mạnh, thì cũng rất dễ gia nhập Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Sở dĩ truyện tích chuỗi hạt Mân Côi có liên quan đến Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là vì trong chương trình thực hiện 3 ML/F, có ML/3 là lần chuỗi Mân Côi. Việc lần chuỗi Mân Côi 50 coi như bó buộc, vì đã có lời tuyên hứa như thế. Xin Đức Mẹ là Mẹ của các Hiệp Sĩ, ban ơn cho các anh chị đã tận hiến, được chu toàn phận sự mà Mẹ giao phó. Xin cho các anh chị ấy được vững mạnh trên con đường phục vụ cho Đức Mẹ trong tổ chức Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima. 

Lời bàn : Hiện nay ta thấy ở Mỹ này có nhiều tổ chức Hiệp Sĩ, như: Hiệp Sĩ Columbus. Hiệp Sỉ Đức Mẹ Vô nhiễm ở Chicago, Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima xuất phát từ năm 1951 tại Fatima. Hiệp sĩ là nhửng ngưòi quyết tâm theo đuổi 1 chương trình,1 mục đích mà mình đã đề ra. Do đó Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là người quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Đức Mẹ giao phó, làm cho người ta biết Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ.

Không có nhận xét nào