Sự tích Chuỗi Mân Côi 74 : Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ Guadalupe, Mexico - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 74 : Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ Guadalupe, Mexico

Sự tích Chuỗi Mân Côi 74 : Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ Guadalupe, Mexico

Ảnh Đức Mẹ Guadalupe hầu như được đặt khắp các nhà thờ ở Mỹ, ở Mễ, và hầu khắp các tư gia công giáo ở Hoa Kỳ, và Mễ tây Cơ. Là vì năm 1531, Đức Mẹ đã hiện ra với 1 người đàn ông đơn sơ chất phác tên là Juan Duego tại làng Guadalupe, cách thủ đô Mexico 3 dặm về phía bắc, truyền cho anh phải vế trình Đức Giám Mục xây cất tại đây 1 thánh đường để kính Mẹ . Đức Giám Mục không tin vì không có gì để chứng minh cụ thể là Đức Mẹ đã phán bảo như vậy. Juan trình lại với Đức Mẹ sự việc. Đức Mẹ bảo: Mẹ sẽ ban cho con 1 dấu chỉ để Đức Giám Mục tin. Tức là Đức Mẹ sẽ cho Juan 1 số lớn hoa hồng đang trong mùa đông để đem về cho Đức Giám Mục. Chính tay Đức Mẹ đã bó những đoá hoa hồng ấy, rồi đưa cho Juan đeo vào áo tilma để đem về cho Đức Giám Mục. Khi gặp Đức Giám Mục, Juan trình bày sự viêc, và cởi áo tilma, thì các hoa hồng đổ ra hàng đống trên sàn nhà. Ngay tức khắc trong áo tilma của Juan có hiện hình Đức Mẹ Chúa Kyto tuyệt đep. Tất cả đều quỳ xuống tôn kính ảnh Mẹ. Đang lúc bối rối, thì Juan cũng ngước mắt nhìn lên ảnh Đức Mẹ, thì giống hệt y như Đức Mẹ đã nói truyện với anh trước khi anh đem hoa hồng về. Đức Giám Mục đứng lên và ôm choàng lấy Juan, và xin lỗi anh về những sự nghi ngờ trước đây. 

Sau đó tất cả mọi người đều tham dự cuộc rước ảnh Đức Mẹ về nhà thờ chính toà. Tất cả đoàn rước vừa đi vừa đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Đức Giám Mục và đoàn tuỳ tùng được hướng dẫn đến tận nơi để quan sát địa thế để xây cất 1 vương cung thánh đường kính Đức Mẹ tại đây. Sau 8 năm từ khi Đức Mẹ hiện ra, đã có 8 triệu người Mễ Aztecs trở lại đạo công giáo. Đức Mẹ Guadalupe đã ban xuống cho dân tộc này biết bao ơn lành. Juan Diego đã qua đời năm 1548, và đã được phong hiển thánh năm 2001 ngay tại Thủ Đô Mễ tây Cơ. 

Cho đến nay, theo nhiều sắc chỉ Toà Thánh thì Đức Mẹ tước hiệu Guadalupe, không những là bổn mạng của Nước Mễ tây Cơ, mà còn là bổn mạng của khắp vừng Bắc Mỹ. Người ta đã tổ chức rất nhiều cuộc rước long trọng đến các nước, và các Tiểu bang Hoa kỳ, để mọi người cung nghinh cầu khẩn cùng Đức Mẹ Guadalupe. Người dân Mể đặc biệt có lòng sùng kinh Đức Mẹ Guadalupe, cho nên mỗi khi quỳ đọc kinh trước tượng ảnh Đức Mẹ, thì họ đều quỳ gối, lần chuỗi Mân Côi, và đi giật lùi. Ngưòi Mễ có lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe, cho nên họ thường xuyên lần hạt kính Đức Mẹ. Chúng ta thường thấy người Mễ thường đeo chuỗi hạt ở cổ
, treo trên xe, và nhất là chỗ công viên, cửa hàng, chợ búa, họ đều có vẽ ảnh Đức Mẹ Guadalupe.
Lời bàn : Theo như Giáo lý công giáo, thì Đức Mẹ nào cũng chỉ là 1 Đức Mẹ ,có các tước hiệu, tước phẩm, khác nhau. Thì dụ: Đức Mẹ Fatima thì cũng là Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Đức Mẹ Guadalupe, chỉ khác nhau các tước hiệu, tước phẩm mà thôi. Đức Mẹ hiện ra ở Fatima thì gọi là Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, thì gọi là Đức Mẹ Lộ Đức. Cho nên khi đọc các truyện tích về Đức Mẹ, ta chỉ nên nhớ các điạ danh để biết Đức Mẹ hiện ra ở đâu, mà cầu nguyên cho đúng với yêu cầu ở nơi ấy. Khi cầu nguyên cùng Đức Mẹ Lộ Đức, thì ta nhớ Đức Mẹ đã phán bảo: Ta là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tỗ tông. Khi cầu nguyện với Đức Me Fatima, thì nhớ Đức Mẹ đã truyền bảo phải thi hành 3 Mệnh Lệnh Fatima. Còn Đức Mẹ thì chỉ có 1 mà thôi.

Không có nhận xét nào