Hãy năng lần hạt Mân Côi đặc biệt vào Tháng 10 Mân Côi - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Hãy năng lần hạt Mân Côi đặc biệt vào Tháng 10 Mân Côi


Hãy năng lần hạt Chuỗi Mân Côi đặc biệt vào Tháng 10 Mân Côi

Một trong những điều đáng buồn đang xảy ra trong một số gia đình là không còn, hay ít khi, đọc kinh Mân Côi với nhau. Những khủng hoảng đang xảy ra trong các gia đình một phần cũng là vì thiếu sự cầu nguyện kinh Mân Côi.

Có lẽ nhiều lý do đã gây nên hiện trạng ðáng buồn này. Có thể vì công ãn việc làm, ði sớm về khuya, nên gia đình không còn dịp để cầu nguyện với nhau; hay có thể vì chúng ta đã mất đi ý thức về giá trị và hiệu quả của kinh Mân Côi. Sau 100 năm Ðức Mẹ hiện ra ở Fatima (1917-2017), chúng ta cùng làm mới lại lòng mộ mến cầu nguyện Kinh Mân Côi, để đáp lại lời mời gọi của Mẹ tại Fatima.
Giá Trị của Kinh Mân Côi

Về giá trị của Kinh Mân Côi, có lẽ chúng ta đã được nghe nhiều. Nhưng trong thực hành, sự lập đi lập lại một vài kinh dễ làm cho chúng ta nhàm chán. Vì vậy, chúng ta cần cố gắng để đừng có tâm trạng đọc kinh Mân Côi như một cái máy, không suy nghĩ, không có tâm tình; thay vào đó, hãy có tâm trạng ðây là việc cầu nguyện chúng ta thích, và chúng ta tin tưởng rằng, cách cầu nguyện này sẽ giúp chúng ta tiến đến gần Chúa hơn. Chúng ta có quyền tin tưởng điều này, vì cách cầu nguyện này ðýợc bắt nguồn từ trong Thánh Kinh, đã được Ðức Mẹ chỉ dạy, và đã được Giáo Hội khuyến khích.
Kinh Mân Côi Bắt Nguồn Từ Thánh Kinh

Cổ nhân đã nói, "vô tri bất mộ", nếu không biết thì không thể mến được. Qua Thánh Kinh, Thiên Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Thiên Chúa đã bày tỏ tình thýõng yêu của Ngài khi tạo dựng, bảo tồn, chãm sóc chúng ta, và ðặc biệt là Ngôi Hai Thiên Chúa ðã nhập thể làm người, chịu khổ nạn và chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Qua mười lăm mầu nhiệm Kinh Mân Côi, chúng ta ôn lại và suy ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và đặc biệt là công cuộc cứu chuộc Chúa Giêsu đã thực hiên. Vì thế, nếu chúng ta cầu nguyện Kinh Mân Côi trong tâm tình chúc tụng và cảm tạ Chúa vì tình thương Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa ban cho chúng ta được biết noi theo gương Chúa, thì chắc chắn Kinh Mân Côi sẽ có ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta, và sẽ mộ mến cách cầu nguyện này hơn. Thêm vào đó, Kinh Lạy Cha chính là những lời Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, và Kinh Kính Mừng là những lời của Thiên Chúa chào Ðức Mẹ qua Sứ thần của Ngài. Còn lời cầu nguyện nào cao cả và ý nghĩa cho bằng những lời kinh nguyện do chính Thiên Chúa dạy cho chúng ta? Khi cầu nguyện Kinh Mân Côi với những tâm tình này, việc lặp đi lặp lại các mầu nhiệm và các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, sẽ không làm cho chúng ta nhàm chán, nhưng chính sự nhắc đi nhắc lại đó lại càng làm cho chúng ta tín tưởng hơn về tình thương của Chúa, và nhận ra những gì Thiên Chúa đang muốn dạy bảo chúng ta.

Đức Mẹ Truyền Dạy Cầu Nguyện Kinh Mân Côi


Theo truyền thuyết, vào nãm 1208, Thánh Ðaminh sau nhiều cố gắng để dẫn đưa những người lạc giáo Abigensê trở về mà chẳng đạt được bao nhiêu kết quả. Một hôm trong khi than thở với Ðức Mẹ về sự luống công phí sức này, ngài đã được Ðức Mẹ trả lời: "Không lạ gì mà con đạt được quá ít thành quả, vì con đã lao công phí sức trên một mảnh đất khô cằn, chưa đuợc tưới gội bằng ân sủng của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa muốn canh tân bộ mặt trái đất, Ngài đã bắt đầu bằng một cơn mưa mầu mỡ của Lời Chào Thiên Thần. Vậy con hãy giảng dạy việc cầu nguyện gồm 150 Lời Chào của Thiên Thần “Vui lên ! Hỡi đầy ơn phúc” và 15 kinh Lạy Cha; con sẽ gặt hái được nhiều thành quả". Thánh Ðaminh bắt đầu đi vào các làng mạc để giảng dạy việc cầu nguyện này, và không bao lâu, nhiều người lạc giáo đã trở về với Giáo Hôi.

Một lần khác, Mẹ đã phán với Thánh Ðaminh, "Sẽ đến ngày nhờ Kinh Mân Côi và Áo Ðức Bà, Mẹ sẽ cứu thế giớị" Vào thời Thánh Ðaminh, Mẹ đã ra tay cứu giúp con cái Mẹ thoát được sự xâm lấn của những người theo lạc giáo Abigensê. Năm năm sau khi Thánh Ðaminh được Ðức Mẹ dạy cầu nguyện Kinh Mân Côi, tại thành phố Muret Pháp, một trận chiến diễn ra giữa người Công Giáo, dưới sự lãnh đạo của Simonde Monfort, và người theo lạc giáo Abigensê. Nghe theo lời khuyên của Thánh Ðaminh, các binh lính đã cầu nguyện Kinh Mân Côi để xin ơn phù trợ của Ðức Mẹ. Kết quả là đoàn quân Công Giáo đã toàn thắng. Ðể ghi nhớ ơn đặc biệt của Ðức Mẹ, Simon de Monfort đã xây dựng nhà nguyện đầu tiên dâng kính Mẹ Mân Côi tại thành phố Muret Pháp.

Trong các lần Mẹ hiện ra ở Lộ Ðức, và đặc biệt là tại Fatima, Mẹ hằng khuyên nhủ chúng ta hãy dùng Kinh Mân Côi như là một vũ khí sắc bén chống lại tà thần, và để đem bình an đến cho thế giới. Tại Fatima, Mẹ đã dạy: "Hãy cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi ngày, để cầu cho hòa bình thế giới... Hãy cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều và dâng nhiều hy sinh để cầu cho các tội nhân... Chỉ có Mẹ mới có thể cứu giúp các con".

Khi Đức Mẹ hiện ra với Chân Phước Alano

Đức Mẹ tiết lộ các ơn lành dành riêng cho những ai yêu mến lần hạt chuỗi Mân Côi :

- Mẹ hứa sẽ bảo vệ cách riêng tất cả những ai lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi là khí giới mạnh nhất để chống lại hỏa ngục, phá tan tật xấu, xóa bỏ tội lỗi và đánh bại bè rối. Kẻ nào gởi gấm lời cầu với Kinh Mân Côi thì sẽ không bị trầm luân.

- Ai sốt sắng đọc Kinh Mân Côi và suy niệm các mầu nhiệm thì được ơn trở lại nếu là tội nhân, được lớn lên trong ơn thánh nếu là người công chính, và sẽ xứng đáng lãnh nhận sự sống vĩnh cửu.

- Mỗi ngày Mẹ cứu ra khỏi Luyện Ngục các Linh Hồn yêu mến lần hạt Mân Côi. Các con cái Mẹ sốt sắng lần hạt Mân Côi sẽ được hưởng niềm vui lớn lao trên trời. Ai cầu xin điều gì với Kinh Mân Côi sẽ được nhận lời. Ai đọc kinh Mân Côi sẽ được Mẹ cứu giúp trong những khi cần thiết. Lòng yêu kính tràng chuỗi Mân Côi là một dấu hiệu lớn lao về ơn được cứu rỗi.

Qua các thời đại, Các Ðức Thánh Cha đã khuyến khích việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi.

- Đức Giáo Hoàng Leo Xlll là một vị Giáo Hoàng vĩ đại, hầu như lần hạt suốt ngày. Ngài thường nói : muốn được ơn soi sáng để điều khiển Giáo Hội. Phương pháp linh nghiệm hơn cả là đọc kinh Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Pio XI, dù bận trăm công nghìn việc, cũng cố gắng mỗi ngày lần 3 chuỗi Mân Côi. Có một đêm Ngài ngủ quên, chưa đọc đủ 3 chuỗi. Ngài thức dậy đọc tiếp. Thầy giúp việc thấy ĐGH thức dậy quá sớm, tưởng có truyện gì đến sức khỏe. Nhưng Ngài tỉnh bơ, lấy chuỗi Mân Côi ra đọc tiếp. ĐGH Pio Xll vừa đi bộ, vừa lần hạt. Đức Mẹ cho Ngài được thấy phép lạ mặt trời nhảy múa tại Fatima ngày 13/10/1917, ngay tại vườn hoa Vatican. Những ngày lễ kính Đức Mẹ, Ngài thường quy tụ các em thiếu nhi thành Roma đến quỳ chung quanh Ngài để lần chuỗi Mân Côi.

- Đức Thánh Cha Piô IX đã nói: "Trong các việc sùng kính được Giáo hội chấp nhận, không việc nào đưa đến nhiều phép lạ cho bằng việc cầu nguyện Kinh Mân Côị" Quả thật, nhiều phép lạ đã xẩy ra nhờ Kinh Mân Côi. Vào ngày 7 tháng 10 năm 1571, Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V cùng với một số giáo dân đã tổ chức một cuộc cung nghinh Ðức Mẹ và cầu nguyện Kinh Mân Côi thật trọng thể qua các đường phố của Thành Rôma, với mục đích cầu xin Ðức Mẹ phù trì cho đoàn thủy quân Công Giáo đang chiến đấu với quân Hồi Giáo ở vịnh Lêpantô. Cuộc chiến thắng ở vịnh Lêpantô đã ngăn chặn được sự làn tràn của Hồi Giáo đến các nước Âu Châu.

- Việc cầu nguyện Kinh Mân Côi trong gia đình cũng đã được nhiều Ðức Thánh Cha khuyến khích. Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô X đã nói: "Nếu có một triệu gia đình cầu nguyện Kinh Mân Côi hằng ngày, thì cả thế giới sẽ được cứu thoát" và Ðức Thánh Cha Piô XII thêm: "Không có phương thế nào chắc chắn để cầu xin ơn Chúa trào đổ xuống trên các gia đình cho bằng việc cầu nguyện Kinh Mân Côi hằng ngàỵ"

Để kỷ niệm 400 nãm từ ngày Kinh Mân Côi được Giáo hội chấp nhận, Ðức Thánh Cha Phaolô VI trong Thông điệp Marialis Cultus, ban hành nãm 1969, đã nhiệt liệt cổ vũ việc cầu nguyện Kinh Mân Côi, và kêu gọi mọi người hãy canh tân việc cầu nguyện này, để có thể gặt hái được nhiều hoa quả thiêng liêng. Và trong thời chúng ta, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã có lần nói Kinh Mân Côi là kinh nguyện Ngài ưa thích nhất.

- Trong 50 nãm qua, một trong những người hãng say nhất trong việc cổ động cầu nguyện Kinh Mân Côi là Cha Patrick Peyton. Nhờ Phong Trào Kinh Mân Côi Gia Ðình, do ngài thành lập, nhiều gia đình đã bắt đầu việc cầu nguyện Kinh Mân Côi. Với khẩu hiệu, "Gia đình cầu nguyện với nhau, sẽ bền vững với nhau" ngài kêu gọi các gia đình hãy cầu nguyện Kinh Mân Côi với nhau. Ngài còn đoan chắc rằng: "Nếu gia đình nào dâng cho Ðức Mẹ 15 phút mỗi ngày hoặc hơn nữa để cầu nguyện Kinh Mân Côi, thì với ơn Chúa, gia đình đó sẽ trở nên một nơi an bình". Ước chi chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Mẹ, của các Ðức Thánh Cha, dâng lên Mẹ những lời Kinh Mân Côi, để thế giới sớm có được hòa bình thực sự, gia đình được hạnh phúc, và tâm hồn mỗi người tìm được bình an.
Chuỗi Mân Côi Với Các Danh Nhân, Các Nhà Bác học

- Hoàng đế Edouard lll nước Anh, Vua Charles Quint, Vua Sigismond, Vua Casimir, Vua thánh Louis lX, nước Pháp là những ông vua rất sùng kính chuỗi hạt Mân Côi. Vua Henry VI lần chuỗi mỗi ngày. Vua Louis XIV là một ông vua nổi tiếng nhất nước Pháp, thường lần hạt trước mặt các quan đại thần. Một hôm vua đang lần hạt thì có quan đại thần đến tấu trình một việc gì. Thấy vua đang cầm trong tay chuỗi Mân Côi. Ông không dám nói ra, nhưng nghĩ thầm : một ông vua lớn như vậy, mà lại đọc cái kinh tầm thường. Hiểu ý, vua trả lời : khanh ngạc nhiên thấy trẫm đang lần hạt. Trẫm cho là một vinh dự rất lớn. Ngày nào trẫm không lần hạt, thì ngày đó đối với trẫm kể là vô dụng.

- Tướng Franco, Tổng Thống Tây Ban Nha, trước khi giải quyết một vấn đề quan trọng, thường vào phòng riêng để lần hạt. Các thiên tài âm nhạc Haydin và Mozart sáng tác những bản nhạc hoà tấu nổi tiếng, cũng tìm hứng khởi từ trong Tràng Chuỗi Mân Côi.

- Frederic Ozanam, đại văn hào nước Pháp, có lần đến Paris với một tâm hồn hoang mang về đức tin. Ông vào một nhà thờ để suy niệm, tìm lối thoát. Tình cờ thấy một cụ già đang ngồi lần hạt trong góc cột. Ông đến gần, nhận ra là nhà bác học điện năng Andre Ampere, một khoa học gia lý tưởng của ông. Sau này ông viết một bài phê bình khá nổi tiếng: “Tràng chuỗi Mân Côi của bác học Ampere tác động mạnh tâm hồn tôi, hơn cả ngàn bài giảng và các pho sánh triết học, thần học trên thế gian này”.

- Rohan Chabot, ngay từ thời niên thiếu, đã là một tiểu hiệp sĩ ưng ý nhất của Napoleon, Vua nước Pháp, và còn được Napoleon tặng cho danh hiệu là Hoàng tử thành Leon. Ngày kia, Rohan được ngồi bên cạnh nhà vua ðể theo dõi một vở kịch thật hay. Tình cờ, Napoleon nhìn qua, thì thấy Rohan Chabot đang nhắm mắt cúi xuống, bờ môi đang mấp máy, và trong tay như đang nắm cái gì. Napoleon đột nhiên nắm cổ tay cậu, và nhìn thấy trong tay cậu một cỗ tràng hạt. Rohan cảm thấy thật xấu hổ, nhưng Napoleon đã mỉm cười và nói với cậu: "Con có can đảm. Lớn lên con sẽ làm được những chuyện lớn. Thôi con tiếp tục cầu nguyện đi, và đừng để cái gì làm con chia trí" Một thời gian sau, Napoleon bị truất phế. Rohan Chabot đã từ bỏ chức hiệp sĩ trần gian, để làm hiệp sĩ của Nữ Vương Thiên Ðàng. Cậu đã đi tu, và sau này đã làm Hồng Y.

- Joseph Haydn là một nhạc sĩ nổi danh của thế kỷ 18. Ngày kia đã cùng với mấy người bạn của ông bàn xem cách giải trí nào là hữu hiệu nhất sau những giờ làm việc mệt nhoc. Một người nói: "Một ly rượu thật ngon". Người khác nói: "Khi hết tý tưởng, tôi bỏ việc, đi chơi với các bạn của tôị"

Tới lượt Joseph Haydn, ông đã trả lời: "Tôi liền lấy cỗ tràng hạt mà tôi luôn mang trong mình ra, để cầu nguyện Kinh Mân Côi. Chỉ sau vài chục kinh là tôi cảm thấy cả xác lẫn tâm trí được đổi mới ngaỵ"

Vì sao Rohan Chabot dù sống giữa cảnh giầu sang trong đền vua, nhưng cậu vẫn qúy mến Kinh Mân Côi. Vì sao Joseph Haydn tìm lại được nghị lực mới sau khi cầu nguyện Kinh Mân Côi. Phải chăng là vì họ đã hiểu được giá trị của Kinh Mân Côi.

Nhà Bác Học Louis Pasteur

- Trên chuyến xe lửa từ Paris xuống miền nam nước Pháp. Hành khách đông nghẹt, ồn ào, kẻ lên người xuống, hàng hóa ngổn ngang. 1 chàng sinh viên khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi. Bất giác chàng thấy một Ông cụ già đang ngồi lâm râm lần hạt Mân Côi. Chàng liền đến ngồi bên Cụ, thực chất là để xem Ông Cụ già lẩm cẩm này làm cái gì, thời buổi văn minh bây giờ mà còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí. Chàng mở to tờ bào khoa học có đăng hình nhà bác học Louis Pasteur, đang nghiên cứu về một đề tài bàn luận về vi trùng học. Anh vội chạy lại vỗ vai Ông Cụ, và nói: Bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu địa chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho Bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như Bác nữa. Ông Cụ gật đầu, đọc hết kinh kính mừng, Cụ mở ví ra, rút 1 tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên. Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc: “Bác Học Louis Pasteur, Giám Đốc Viện nghiên cứu vi trùng học quốc tế, Giáo sư chuyên khoa Đại Học hoá học và sinh vật học”. Chàng sinh viên bật ngửa, kêu to lên: thì ra đây là một vị đại Giáo sư mà mình đang là học trò của Ông. Chàng liền so sánh hình chụp trong tờ báo khoa học, và hình ông Cụ nhà quê đang ngồi lần chuỗi Mân Côi, thì giống y chang. Chàng liền quỳ xuống bên cạnh Ông Cụ, xin lỗi, và cúi hôn chuỗi hạt Mân Côi mà Cụ đang cầm trong tay. Rồi chàng trở về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ, và hối hận… Còn Ông Cụ vẫn tiếp tục lần chuỗi Mân Côi….

Lời nguyện

Lạy Mẹ Maria, xin cho con yêu mến Mẹ bằng tràng chuỗi Mân Côi, để cảm nhận được ràng : ngày nào không suy niệm Kinh Mân Côi, ngày đó thiếu vắng sự hiện diện của Mẹ, ngày nào không đọc Kinh Mân Côi, ngày đó như mất đi nguồn sinh lực vô biên, như một kỷ vật vĩnh cửu bị đánh cắp.

Không có nhận xét nào