Sự tích Chuỗi Mân Côi 79 : Chuỗi hạt Mân Côi với tín điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời. - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 79 : Chuỗi hạt Mân Côi với tín điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời.

Sự tích Chuỗi Mân Côi 79 : Chuỗi hạt Mân Côi với tín điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời.

Ngày 1/11/1950. Đức Giáo Hoàng Pio Xll tuyên bố Sắc chỉ “ Munificentissimus Deus” tuyên bố Tín Điều Đức Mẹ Hồn xác lên Trời. Đây là 1 sự kiện vô cùng quan trọng. Vì trong các ngày lễ kinh Đức Mẹ trong 1 năm, thì lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là lễ long trọng nhất . Cả Giáo hội công giáo, cũng như Giáo Hội Đông Phương đều tổ chức rước kiệu rất long trọng. Riêng tại Roma thì ngày lễ này được ĐGH cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Sau đây là ý nghĩa Sắc chỉ Munificentissimus Deus: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đã hoàn tất nhiệm vụ ở trần thế, được Thiên Chúa cất rước cả hồn lẫn xác về hưởng vinh quang Thiên quốc, theo sự tin tưởng của các thánh Tông Đồ xưa. Mẹ đầy ơn phước hơn mọi người nữ, là Mẹ Thiên Chúa, Trinh Nữ tuyệt đối vô nhiễm nguyên tội, từ thuở đầu thai, thì phải được hưởng sự “ bất khả hư thối” thể xác trong mồ. Để tránh những sự kiện có thể tranh cãi không chính xác về việc Đức Mẹ hồn xác lên Trời, như: cách thức, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm như thế nào. 

Đức Giáo Hoàng chỉ tuyên bố một sự kiện duy nhất là: “Cả hồn và xác Đức Mẹ được Thiên Chúa cho lên trời hưởng vinh quang”. Đó là tất cả sự giải thích về tín điều này. Theo truyền thuyết thì có 2 vấn đề được đặt ra như sau: Theo Giáo Hội Đông phương thì Đức Mẹ sau khi Đức Chúa Jesu chiụ đóng đinh chết trên thánh giá, thì Đức Mẹ được thánh Joan rước về nhà cư ngụ tại thành Epheso, nay thuộc lãnh thổ nước Thổ nhĩ kỳ, và Đức Mẹ cũng qua đời tại đấy năm Ngài 72 tuổi. Còn theo thánh truyền công giáo thì Đức Mẹ qua đời tại nhà Tiệc ly, nơi mà Đức Chúa Jesu đã lập Bí Tích Thánh Thể trước hôm Ngài chịu nạn. Và sau khi Chúa về trời rồi thì Đức Mẹ vẫn cư ngụ tại Jerusalem cho đến khi Ngài qua đời. 

Khi đi hành hương chúng tôi đã đến nơi Đức Mẹ an nghỉ, và được rước cả hồn lẫn xác về Thiên Đàng. Theo tài liệu mà Đức Mẹ đã nói với chân Phước Agreda, thì 3 ngày trước khi Mẹ từ giã cõi đời, các Tông Đồ và Môn Đệ đã tề tựu tại Jerusalem để vĩnh biệt Đức Mẹ. Đức Mẹ yên ủi các Ngài và hứa sẽ bảo vệ Hội Thánh cho đến cùng. Ở đây chúng tôi không đề cập đến nội dung của Tín Điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, cho bằng sự liên quan mật thiết giữa Tín Điều và chuỗi hạt Mân Côi như thế nào? Trong 20 ngắm về chuỗi hạt Mân Côi, thì Mùa Mừng có 2 ngắm có liên quan đến Tín Điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Đó là ngắm tứ 4 “ Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ” Và ngắm thứ 5: “Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng” . Như vậy, khi lần chuỗi Mân Côi, mà chúng ta ngắm 5 sự Mừng, thì chúng ta nhắc đi nhắc lại 2 lần tín điều: Đức Mẹ Hồn xác lên Tròi. 

Suy như vậy, chúng ta mới thấy rằng lần chuỗi Mân Côi, không những chỉ suy ngắm các sự màu nhiệm của Chúa Jesu và Đức Mẹ trong trọn cuốn sách Tân Ước, mà còn suy ngắm vế 4 Tín Điều mà Hội thánh đã định tín vế Đức Mẹ nữa . 
Lời bàn : Khi lần chuỗi Mân Côi là chúng ta ôn lại tất cả nội dung cuốn Phúc Âm Tân Ước. Cao qúy thay! Không những thế, chúng ta còn đọc đi đọc lại, và suy ngắm 4 Tín Điều Đức Mẹ, thì thật là cao siêu, làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn tất cả các kinh khác mà ta đọc dâng lên cho Đức Mẹ. Cho nên khi hiện ra ở Lộ Đức, cũng như ở Fatima, Đức Mẹ đều nói các lời chúng con cầu nguyện dâng lên cho Mẹ, không lời kinh nào làm đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Vậy để làm đẹp lòng Đức Mẹ, thì thiết tưởng chúng ta nên hết thảy hãy gia nhập Hội Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là tốt nhất. 

Không có nhận xét nào