Sự tích Chuỗi Mân Côi 66 : Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Leo Xlll - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 66 : Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Leo Xlll

Sự tích Chuỗi Mân Côi 66 : Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Leo Xlll
Có thể nói trong số các Đức Giáo Hoàng cai trị Hội Thánh từ đời Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V cho đến nay, thì không còn vị Giáo Hoàng nào có lòng kính mến Đức Mẹ , và viết rất nhiều Tông Thư, Tống sắc, Thông điệp, có liên quan đến chuỗi hạt Mân côi, và khuyến khích cổ vũ giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi, cho bằng Đức Gíao Hoàng Leo Xlll. Ngài sinh ngày 2-3-1810 tại Gioacchino Vicenzo Pecci, nước Ý. Lên ngôi Giáo Hoàng ngày 20-2-1878. Qua đời ngày 20-7-1903, hưởng thọ 93 tuổi. Suốt 25 năm cai trị Hội Thánh, Ngài đã đem vào Giáo Hội không khí cởi mở, và tân tiến, làm cho các dân các nước phải nể vì, và trọng kính Ngôi vị Giáo Hoàng ở Vatican. Đức Giáo Hoàn Leo Xlll đã dâng hiến cả đời Giáo Hoàng của mình, phục vụ cho Rất thánh Đức Mẹ Mân Côi. Ngài đã viết tất cả là 12 Tông thư, Tông sắc, Thông Đìệp, đề cao chuỗi hạt Mân Côi, và hằng khuyến khích giáo dân gia nhập Hội Mân Côi, và lần chuỗi Mân Côi hằng ngày kính Đức Mẹ. 

Trong các Tông Thư, Tông sắc ấy, có Tông Thư Supremi Apostolatus ngày 1/9/1883 đề cập đến chuỗi Mân Côi như sau: Mẹ được ca tụng với các tước phẩm cao trọng như: Mẹ Hằng cứu giúp, Mẹ yên ủi kẻ âu lo, nguồn an ủi của người đau khổ, Nữ Vương các đạo binh, Nữ Vương chiến thắng và Hoà Bình. Nhưng tước hiệu cao trọng hơn cả, vẫn là tước hiệu Nữ Vương Mân Côi. Cũng nên biết rằng sau 34 năm khi Thông Điệp được tuyên bố, thì Đức Mẹ hiện ra ngày 13/10/1917 tại Fatima, tuyên bố: Ta là Nữ Vương Mân Côi, để xác định Thông Điệp kể trên của Đức Giáo Hoàng Leo Xlll. Ngoài ra, tổng kết các Thông Điệp, Tông Thư của Đức Giáo Hoàng Leo Xlll. thì ta thấy có những ý nghĩa sâu sắc như sau: 

- Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi chính là do Hội Thánh, và là của Hội Thánh công nhận, và hằng khuyến khích giáo dân xử dụng kinh đó, như là kinh Thần Vụ của Hội Thánh. 

- Trong các việc ta làm để dâng kính Đức Mẹ, thì không có việc làm nào mà Đức Mẹ ưa thích cho bằng Kinh Mân Côi. 

- Ngài cũng đồng ý với thánh Louis Marie Grignion de Montfort rằng: chỉ có 2 việc quan trọng nhất đối với người công giáo là Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. Do đó, nếu ta giữ được 2 điều này, thì chắc chắn chúng ta sẽ nên thánh 

- Đã gọi là kinh Mân Côi, thì phải khẩu nguyện và tâm nguyện. Khẩu nguyện là đọc ra thành tiếng bên ngoài. Tâm nguyện là vừa đọc vừa suy ngắm các màu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng. 

- Đã gọi là kinh Mân Côi thì phài lần hạt tối thiểu là 1 chuỗi nhỏ 50. Nếu lần hạt được 1 tràng kinh Mân Côi tức là 3 chuỗi 50 thì càng đẹp lòng Đức Mẹ. 

- Mẹ luôn luôn ở sát với con cái Mẹ, khi sống cũng như khi chết, khi họ biết Mẹ yêu thích chuỗi hạt Mân Côi như thế nào. 

- Mẹ sẽ ban cho họ tất cả những điều gì họ xin, miễn là những điều đó đẹp lòng Chúa và đẹp lòng Mẹ. 

- Chúa đã trao tất cả quyền hành trên trời dưới đất cho Mẹ, thì Mẹ có thể xử dụng quyền hành đó, mà ban phát cho các con. Miễn là các con biết tôn kính Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. 

Đấy là tất cả các ý nghĩa mà Đức Giáo Hoàng Leo Xlll đã viết, và đã giảng giải về kinh Mân Côi. Do đó chúng ta hãy nghe Người, và hằng mộ mến chuỗi hạt Mân để làm đẹp lòng Đức Mẹ. 


Lời bàn : Từ trước tới nay, có rất nhiều người công giáo, kể cả 1 số ít giáo sĩ, cũng coi thường kinh Mân Côi và Hội Mân Côi, là vì họ chưa hiểu được hết ý nghĩa và sự quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi. Chúng ta đã thấy rất nhiều giáo xứ ở Mỹ này, cũng như các cộng đoàn VN ở các xứ đạo, đã không mấy khi giảng giải về kinh Mân Côi cho giáo dân. Không những thế, họ còn tỏ vẻ thờ ơ với kinh Mân Côi, và chuỗi hạt Mân Côi nữa. Nhất là đám thanh thiếu niên hiện nay, có khi họ còn không hiểu Mân Côi là gì, và chuỗi hạt Mân Côi ra sao. Do đó mà khi đề cập đến chuỗi hạt Mân Côi, thì họ tỏ ra khinh thường. Thật đáng tiếc ! Cũng chính là vì cha mẹ không biết dạy dỗ con cái, tập cho con cái có thói quen lần chuỗi Mân Côi, và mộ mến chuỗi Mân Côi, ngay từ khi còn thơ ấu. Có lần chúng tôi rất ngạc nhiên khi hỏi 1 ông cụ già: Bác có biết kinh Mân Côi là gì, và có bao giờ Bác lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, thì Bác trả lời: Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Hội Mân Côi, mà chỉ nghe thấy nói Hội đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, hoặc hội Legio Maria mà thôi. Chúng ta nên hiểu rằng: tất cả các hội đoàn mang danh là Hội của Đức Mẹ, mà không có điều lệ đọc kinh Mân Côi, thì không phải là hội đoàn của Đức Mẹ. Cái điều mà Đức Mẹ yêu thích nhất là kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi mà không có, thì đâu có phải là hội đoàn của Đức Mẹ. Đấy cái tai hại của Ông Cụ già cho đến ngày nay mà chưa bao giờ nghe nói đến tràng hạt Mân Côi. Thật là đáng tiếc! Cũng vì tại các nhà thờ, người ta ít nói, hoặc ít tuyên truyền về chuỗi hạt Mân Côi.

Không có nhận xét nào