Sự tích Chuỗi Mân Côi 62 : Chuỗi hạt Mân Côi với thánh Dominico, Đấng sáng lập dòng Đa Minh - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 62 : Chuỗi hạt Mân Côi với thánh Dominico, Đấng sáng lập dòng Đa Minh

Sự tích Chuỗi Mân Côi 62 : Chuỗi hạt Mân Côi với thánh Dominico, Đấng sáng lập dòng Đa Minh
Nói đến chuỗi hạt Mân Côi mà không nói đến thánh Dominico là 1 sự thiếu sót. Thánh Dominico sinh ngày 24-6-1170 tại Caleruega, nước Tây ban Nha, qua đời ngày 6-8-1221 tạ Bolonia , nước Ý, hưởng tho 51 tuổi. Đức Giáo Hoàng Gregorio lX phong Ngài lên bậc hiển thánh ngày 11-7-1234. Bài này chúng tôi không chủ trương viết tiểu sử thánh nhân, mà chỉ chú trọng đến 1 khía cạnh duy nhất, là thánh nhân đã được Đức Mẹ hiện ra với Người, trao cho Ngài nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi. Vì những tai họa do bè rối Albigense phá họai, nhất là tại miền Nam nước Pháp. Một hôm thánh nhân đang cầu nguyện cho bè rối Albigense ăn năn trở lại, thì Đức Mẹ hiện ra với Người, có 3 vị Nữ Hoàng và 50 trinh nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo thánh nhân: Hỡi con, Mẹ xin Thiên Chúa ơn cải tử hoàn sinh cho nhân loại. Con hãy chịu khó đi rao giảng cho dân chúng cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Nói đến đây Đức Mẹ chỉ vào 3 đoàn trinh nữ, mặc 3 thứ màu áo khác nhau: trắng, đỏ, vàng. Người tiếp tục dạy cho thánh nhân ý nghĩa các màu nhiệm: 5 sự Vui, 5 sự Thương và 5 sự Mừng. 


Nhờ thị kiến đó mà thánh nhân biết rằng: kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần lực, đánh bại các phe phái lạc giáo, cứu vãn Giáo Hội và nhân loại. Người đi dến đâu cũng giảng về chuỗi hạt Mân Côi. Một hôm từ Fanjeaux đến thành Prouille gỉảng kinh Mân Côi. Người đến nhà thờ Prouille đọc kinh Mân Côi. Bỗng nhiên Đức Mẹ hiện ra phán bảo: Hỡi con Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính của con dâng lên Mẹ, như những đoá hoa hồng hái trong mưa ướt. Dominico ngửa mặt lên mà chẳng thấy gì. Ngài lại tiếp tục đọc kinh Mân Côi, và cầu xin cho dân thành Prouille ăn năn trở lại. Bỗng nhiên lại có tiếng nói: Hỡi con, con hãy hái cho Mẹ những hoa hồng bất diệt, để Mẹ cứu các linh hồn. Thánh nhân hỏi lại Đức Mẹ: Mẹ chỉ cho con những hoa hồng nào hoàn hảo nhất. Đức Mẹ trả lời: Hoa hoàn hảo nhất là những kinh Kính Mừng mà con đang đọc. Dominico sung sướng vì đã tìm được bí quyết với niềm hy vọng trào dâng lên. Bấy gió Đức Mẹ mới hiện ra rõ ràng, nghiêng mình và nâng cửa nhà thờ Prouille cho Dominico bước vào. Mặt Đức Mẹ sáng láng, áo trắng như tuyết. Ở tay và chân Đức Mẹ, có hoa hồng tươi nở, toả hương thơm ngào ngạt. Dominico quay nhìn Đức Mẹ và chào kính: Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Lập tức 9 phẩm thiên thần hoà nhịp ca tụng Đức Mẹ. Người cũng đươc Đức Mẹ dẫn dắt lên trời thờ lạy Chúa Ba Ngôi, và thấy những chục kinh Kính Mừng mà Ngài đã đọc, đưọc dính lác rác trên Ngai tòa Chúa. Tảng sáng, Người trở về Fanjeux rao giảng chuỗi Mân Côi. Nhờ đó bè rối Albigense bị tan rã. Giáo Hội lại được thanh bình. Đó là tất cả nguồn gốc kinh Mân Côi mà thánh Dominico đã truyền cho nhân loại. 


Lời bàn : Việc thánh Dominico vâng lời Đức Mẹ truyền giảng kinh Mân Côi đã được rất nhiều sách vở nói rất rõ ràng đã từ lâu. Chúng tôi chỉ lặp lại 1 chút sự tích để nói lên sự quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi. Như vậy là chính Đức Mẹ truyền ban kinh Mân Côi cho nhân loại. Thánh nhân chỉ là người trung gian mang đến cho nhân loại phương thức đọc kinh Mân Côi. Chứ thánh nhân không phải là đấng sáng lập kinh Mân Côi. Do đó, ta có thể nói kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi là do từ trời ban xuống cho nhân loại.Hiểu được như vậy, ta mới thấy qúy trọng kinh Mân Côi, và chuỗi hạt Mân Côi biết chừng nào! 

Không có nhận xét nào