Sự tích Chuỗi Mân Côi 51 : Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh trẻ tại Fatima - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 51 : Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh trẻ tại Fatima

Sự tích Chuỗi Mân Côi 51 : Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh trẻ tại Fatima
Ở đây, chúng tôi không chú trọng đến lịch sử và sự tích Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima. Vì đã có rất nhiều sách vở tài liệu viết về đề tài này. Cái vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi trình bày để chứng minh chuỗi hạt Mân Côi quan trọng như thế nào đối với Đức Mẹ, khi hiện ra ở Fatima, cũng như tại Lộ Đức, nước Pháp. Cả 2 trung tâm hành hương lớn nhất thế giới này, đểu là những Trung tâm mà Đức Mẹ đã dùng để truyền bá chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ. Ở Lộ Đức chúng tôi đã trình bày ở trên (truyện tích 50). Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra với cô Bernadetta, Đức Mẹ đều lần hạt chuỗi Mân Côi chung với cô. Tại sao thời gian hiện ra ngắn ngủi như vậy, mà Đức Mẹ còn thì giờ lần hạt chuỗi Mân Côi, thì qủa là Đức Mẹ đã hết sức quan trọng chuỗi hạt Mân Côi như thế nào? Còn ở Fatima khi Đức Mẹ hiện ra với 3 thánh trẻ, Đức Mẹ cũng đã chú trọng đặc biết đến chuỗi hạt Mân Côi. Vì các em Lucia, Phanxico và Giaxinhta , tuổi còn rất nhỏ đã được cha mẹ giáo dục ngay từ khi chưa xưng tội rước lễ lần đầu, hằng ngày năng đọc kinh cầu nguyện, và lần chuỗi Mân Côi . Việc lần chuỗi Mân Côi đối với các em là 1 thói quen. Không lần hạt thì như thiếu thốn 1 cái gì đó. Cho nên đôi khi mải chơi, các em đã lần hạt vắn tắt, cho mau hết chuỗi hạt Mân Côi. Chính vì cử chỉ âu yếm đó, mà Đức Mẹ đã bảo Phanxicô: Mẹ cũng sẽ đem con về Trời, nhưng trước đó, con phải lần chuỗi Mân Côi thật nhiều. Từ đó Phanxico không đi học nữa, mà ở nhà lần chuỗi Mân Côi suốt ngày, chờ Đức Mẹ xuống đón em đi... Vì Trung Tâm Fatima là Trung Tâm Mân Côi, hay nói cách khác là trường dạy người ta biết lần chuỗi Mân Côi. Chính vì thế mà trong suốt 6 tháng liên tiếp hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ đã khuyên nhủ con cái Mẹ phải năng lần chuỗi Mân Côi sau đây: 


- Ngày 13/5/1917, Đức Mẹ nói: Phanxicô cũng vậy, nhưng trước đó, Phanxicô phải lần chuỗi Mân Côi thật nhiều. Trước khi biến đi, Đức Mẹ còn căn dặn 3 trẻ: ngày ngày các con hãy năng đọc kinh Mân Côi, cầu cho thế giới được hòa bình. 

- Ngày 13 /6/1917, Đức Mẹ nói: Các con hằng ngày năng lần chuỗi Mân Côi. 

- Ngày 13/7/1917, Đức Mẹ nói: Còn các người khác, sẽ được như ý trong năm tới, nhưng họ phải lần chuỗi Mân Côi. Mẹ không chữa kẻ què chân , nhưng tốt nhất là hằng ngày ông cùng gia đình lần chuỗi Mân Côi. 

- Ngày 19/8/1917, Đức Mẹ nói: Hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ còn nói với Lucia: dùng số tiền dâng cúng để tổ chức ngày lễ Mân Côi, và xây dựng ngôi nhà nguyện Mân Côi 

- Ngày 13/9/1917, Đức Mẹ nói: các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để có hoà bình 

- Ngày 13/10/1917, Đức Mẹ nói: Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Ta muốn xây nhà thờ nhỏ để kính ta tại đây, các con cứ tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. 


Còn đối với Lucia, Đức Mẹ đã bảo chị: Còn con , con phải ở lại thế gian để làm cho người Ta biết ta và yêu mến Ta. Đó là nhiệm vụ Hiệp Sĩ của Chị. Chị đã sống cho đến 96 tuổi đời . Chị sống để làm gì ? Để làm chứng vể Đức Mẹ Fatima. Phải, nếu chị không sống cho đến ngày này, thì sẽ có bao nhiêu truyện xảy ra mà không ai hiểu gì, chẳng hạn như Mật Thư thứ 3, đã được công khai hoá năm 2000. Việc dâng nước Nga cho Trái Tim Đức Mẹ. Kết qủa là Liên xô sụp đổ mà thế giới không tốn 1 viên đạn. Chị cũng chính là Tông đồ chuỗi hạt Mân Côi. Hằng ngày chị đã liên tục lần chuỗi Mân Côi cho đến lúc chết, tay vẫn cầm chuỗi hạt Mân Côi . Lời bàn : Hiện nay có 3 Trung Tâm hành hương lớn nhất thế giới: Fatima, Lộ Đức, và Mễ Du (Nam Tư). Tuy rằng cho đến nay Hội Thánh chưa công nhận Mễ Du, là vì sự kiện Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra, cho đến khi nào kết thúc việc hiện ra, thì lúc ấy Hội Thánh mới có đủ yếu tố cứu xét. Nhưng hình như đã gián tiếp công nhận: không cho phép công khai, mà cũng không cấm. Tại Mể du, Đức Mẹ còn khuyên bảo người ta năng lần chuỗi Mân Côi còn hơn cả 2 nơi kia nữa. Đức Mẹ đã hiện ra cho đến nay là 25 năm, mà nay vẫn còn tiếp tục hiện ra. Lần nào hiện ra, Đức Mẹ cũng truyền cho con cái Mẹ năng lần chuỗi Mân Côi. Như vậy, có phải cả 3 trung tâm đều là trường dạy cho người ta biết yêu quý và siêng năng lần chuỗi Mân Côi không ? Chúng tôi thường được nghe kể lại: Mỗi khi đoàn hành hường vào nhà thờ đọc kinh chiều, lần hạt đến ngắm thứ 3 mùa thương thi Đức Mẹ hiện ra. Không phải tất cả mọi người đều thấy. Có người thấy, mà cũng có người không thấy Đức Mẹ. Điều đó chứng minh Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra cho đến ngày nay. 

Không có nhận xét nào