Sự tích Chuỗi Mân Côi 50 : Chuỗi hạt Mân Côi với Bernadette ở Lourdes nước Pháp - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 50 : Chuỗi hạt Mân Côi với Bernadette ở Lourdes nước Pháp

Sự tích Chuỗi Mân Côi 50 : Chuỗi hạt Mân Côi với Bernadette ở Lourdes nước Pháp
Trên thế giới này có 2 trung tâm hành hương lớn nhất, và cũng quan trọng nhất. Đó là Fatima và Lộ Đức (nước Pháp). Lô Đức có trước Fatima. Năm 1858 Đức Mẹ đã hiện ra với cô bé Bernadetta tại hang Massabielle 18 lần, để xác định Đức Mẹ là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội. Vì năm 1854 Đức Giáo Hoàng PIO lX đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Sau đó có nhiều phe phái nổi lên chống báng tính cách vô nhiễm của Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đã hiện ra để xác định điều đó. Còn tại Fatima Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ năm 1917 (đang lúc có đại chiến thế giới thứ 1). Cách nhau hơn 40 năm. Cả 2 sự kiện hết sức vĩ đại. Nói lên tầm quan trọng của đức tin công giáo. Những người vô thần thường nói không có Chúa và cũng chẳng có đời sau. Thì đây Đức Mẹ đã hiện và nói rõ: Phải ăn năn thống hối và cải thiện đời sống. Vậy nếu không có Chúa, không có Đức Mẹ, thì ai có quyền hiện ra công khai như vậy. Không lẽ ma quỷ ? Mà nếu đã công nhận có ma quỷ thì cũng phải công nhận có Chúa, có đời sau. Cho nên ngày nay Hôi Thánh đã rất tôn trọng 2 nơi thánh thiêng này, để làm chứng cho đức tin công giáo, chống lại bọn vô thần thường xúc phạm đến tôn giáo. 

Vậy sự tích như thế nào khi hiện ra tại Lộ Đức? Ngày thứ tư 11/2/1858, tại Lộ Đức nước Pháp, có 2 cô con gái con bác thợ xay bột Bernadette và Marie Toinette rủ nhau kiếm củi bên bờ sông Gave. Khi gần tới hang Massabielle, thì nghe có tiếng ồn ào như cơn giông sắp tới. Cô nhìn trái phải không thấy cây cối động đậy . Rồi nhìn vế phía hang cô thấy hiện ra 1 bà đẹp lắm. Bà nhìn cô mỉm cười và ra hiệu cho cô lại gần Bà. Cô không sợ nữa, mở mắt nhìn Bà, rồi rút tràng hạt Mân Côi đọc kinh. Bà gật đầu tỏ vẻ bằng lòng , rồi Bà cũng cầm chuỗi Mân Côi. Bà và cô cùng lần chuỗi Mân Côi. Nhưng bà không đọc . Cứ hết 1 chục thì Bà mới đọc Kinh Sáng danh, để ngợi khen Thiên Chúa. Lần hạt xong , Bà vào hang và biến mất. (Truyện tích Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức dài lắm, tất cả 18 lần. Ở đây chúng tôi chỉ chú trọng đến chuỗi hạt Mân Côi) . Hiện ra lần thứ 5 ngày thứ sáu 20/2/1858, Đức Mẹ dạy cô khi lần hạt phải đọc rõ ràng khoan thai từng tiếng một. Hiện ra lần 15 ngày thứ tư 4/3/1858. Đức Mẹ cùng cô lần chuỗi Mân Côi. Hiện ra lần thứ 17, ngày thứ tư 25/3/1858, Đức Mẹ hiện ra nói với cô: “Ta là Đấng chẳng mắc tội tổ tông”. Đây là Đức Mẹ tuyện xưng tước phẩm “Vô nhiễm” lần thứ 2. Tuyên xưng lần thứ nhất, khi hiện ra tại Rue du Bac gần Paris năm 1830, và dạy đọc” Lạy rất thánh Trái Tim Vô nhiễm, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ” . Điều đáng chú ý nhất là lần nào hiện ra Đức Mẹ cũng lần chuỗi Mân Côi chung với cô. Sau này nếu có ai hỏi thì cô trả lời: Đức Mẹ dặn phải cầu nguyện cho kẻ có tội bằng chuỗi hạt Mân Côi. 

Như vậy rõ ràng là Đức Mẹ quan trọng hóa chuỗi hạt Mân Côi như thế nào. Cũng như sau này, khi hiện ra tại Fatima 6 lần, Đức Mẹ đã nói đến 12 lần về việc lần chuỗi Mân Côi. Ờ bài này chúng tôi chỉ chú trọng đến chuỗi hạt Mân Côi, mà không đề cập đến các vấn đề khác thuộc phạm vi Lô Đức, cùng những phép lạ Đức Mẹ đã ban cho người ta, mà các nhà Bác học đã làm chứng điều đó. 

Lời bàn : Không còn hồ nghi chối cãi gì nữa ! Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần và xác định rõ mục tiêu của người công giáo là Thánh Thể và chuỗi hạt Mân Côi. Nếu chúng ta làm tròn 2 điều quan trọng đó, thì coi như chúng ta đã giữ đạo nên , và chắc chắn sẽ được hưởng phúc đời sau trên nước thiên đàng.

Không có nhận xét nào