Sự tích Chuỗi Mân Côi 49 : Chuỗi hạt Mân Côi chặng đường thánh giá - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 49 : Chuỗi hạt Mân Côi chặng đường thánh giá

Sự tích Chuỗi Mân Côi 49 : Chuỗi hạt Mân Côi chặng đường thánh giá
Không biết từ đâu, và từ bao giờ, người ta đã truyền bá phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá. Trong 1 tập Hồ sơ của 1 thày dòng, chúng tôi thấy có tài liệu này. Tương truyền Đức Mẹ đã hiện ra với 1 nữ tu, truyền bá phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá. Khi nào rất cần thiết, như cầu cho người đang hấp hối sắp qua đời, khi phải xin 1 ơn gì rất đặc biệt cho các linh hồn mồ côi, trong những ngày giỗ đọc kinh cho linh hồn ông bà cha mẹ, hay khi khấn xin 1 ơn gì đặc biệt, thì có thể áp dụng phương pháp lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá. 


Lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá đòi hỏi phải có sự có gắng, hy sinh, vì thời gian rất lâu. Phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá như sau: 1- Trước hết cầm ảnh chuộc tội , đọc kinh Tin kính, 1 lạy Cha, 3 kính kính mừng, (kính Mẹ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô nhiễm). 2- Ngắm đàng thánh giá: Sau mỗi chặng, đọc 1 lạy Cha, 10 kimh kính kính mừng, 1 sáng danh và lời nguyện: “Jesu Maria Juse, con yêu mến Chúa, xin cứu các linh hồn” “Lạy Chúa xin tha tội cho chúng con... (lời nguyện Fatima)” “Ngợi khen các thương tích Chúa Kito, vì đã chữa chúng con khỏi đau đớn tội lỗi” “Ngơị khen máu cực châu báu Người, xin rửa sạch các sự dữ chúng con” 3- Đọc thêm chặng thứ 15: “Lạy ơn Đức Chúa Jesu sau khi đã chịu chết, và táng trong mồ 3 ngày. Người đã sống lại vinh hiển, và ở lại với người ta trong Bí Tích Thánh Thể cho đến tận thế. Xin cho chúng con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được sống lại vinh quang cùng Chúa đời đời” . Sau đọc kinh Vật Mọn, và kinh Lạy Nữ Vương. (Ghi chú: đọc chuỗi Mân Côi sốt sắng, cứu được 10.000 linh hồn ở luyện ngục, và 100 người khỏi sa hoả ngục). Đọc chuỗi hạt Mân Côi chặng đường thánh giá này lâu khoảng 45 phút, nhưng rất ích lợi, xin khấn, và xin cho các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, đều được kết quả rất tốt đẹp. 


Lời bàn : Phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá, không nằm trong chuỗi hạt Mân Côi, nhưng là kết hợp 14 sự thương khó Đức Chúa Jesu và 7 sự đau đớn của Đức Mẹ trên chuỗi hạt Mân Côi. Chúng ta chỉ nên áp dụng phương thức này trong trường hợp rất cần thiết: như có người đang hấp hối, hoặc cầu xin đặc biệt cho các linh hồn mồ côi, đọc kinh giỗ cho ông bà tổ tiên. Ở VN đã có nhiều nơi áp dụng phương pháp đọc kinh này. Cũng như khi Đức Chúa Jesu truyền cho chị thánh Faustina, lấy chuỗi hạt Mân Côi mà đọc kinh kính lòng thương xót Chúa.

Không có nhận xét nào