Sự tích Chuỗi Mân Côi 70 : Chuỗi hạt Mân Côi với nhiều vị Giáo Hoàng khác - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 70 : Chuỗi hạt Mân Côi với nhiều vị Giáo Hoàng khác

Sự tích Chuỗi Mân Côi 70 : Chuỗi hạt Mân Côi với nhiều vị Giáo Hoàng khác

Sở dĩ chúng tôi lấy gương nhiều vị Giáo Hoàng để làm chứng cho việc cần thiết và sự quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi. Là vì bản chất của chuỗi hạt Mân Côi đã là rất quan trọng rồi. Nhưng gần đây cũng có 1 thiểu số coi thường chuỗi hạt Mân Côi, coi đó là 1 kinh tầm thường, chỉ dành cho mấy ông bà già đọc mà thôi. Còn thanh niên thì phải làm những việc khác quan trọng hơn. Cho nên chúng ta cần phải biết giá trị của kinh Mân Côi do các Đức Giáo Hoàng, các thánh, các nhà khoa học, tôn kính yêu mến biết chừng nào. Ngoài các Đức Giáo Hoàng, như đã kể trên, thì còn rất nhiều vị Giáo Hoàng khác đã nói, đã viết, và hằng khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ: 

- Đức Giáo Hoàng Alexandre Vll (1655-1667), nhà đại hùng biện đã quả quyết công nghiệp Thánh Dominico rao giảng chuỗi Mân Côi, có thể giữ vững được Hội Thánh. 

- Đức Giáo Hoàng ĐGH Nicolao V (1447-1455), gọi chuỗi Mân Côi là cây trường sinh chữa kẻ chết sống lại, kẻ liệt khỏi bệnh. 

- Đức Giáo Hoàng Pio V (1556-1572) nói: nhờ Hội Mân Côi được phát triển khắp nơi, mà giáo dân trở nên thánh thiện, đánh tan các bè rối.

- Đức Giáo Hoàng Leo X (1513-1521) khuyến khích thành lập các hội Mân Côi tại các địa phận và giáo xứ . Ngài gọi các Hội Mân Côi là chiến lũy ngăn cản sự dữ, là tường lũy ngăn cách xua đuổi ma vương ác quỷ 

- Đức Giáo Hoàng Julio lll ( 1550-1555) gọi kinh Mân Côi là cửa thiên đàng, là vinh quang của Giáo Hội. 

- Đức Giáo Hoàng Gregorio Xlll (1572-1585) nói: Kinh Mân Côi từ trời ban xuống cho nhân loại để ngăn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 

- Đức Giáo Hoàng Sixto lV (1471-1484) tuyên bố kinh Mân Côi tăng sức mạnh để mọi người tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, và tôn vinh Đức Mẹ Maria.

- Đức Giáo Hoàng Pio lX ( 1846-1878) nói: Võ khí mạnh nhất ta cầm trong tay là chuỗi hạt Mân Côi. 

- Đức Giáo Hoàng Leo Xlll (1878- 1903) được mệnh danh là Giáo Hoàng Mân Côi đã nói: Không lời cầu nguyện nào giúp ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Ngài cũng khuyên giục giáo hữu hãy sốt sắng tích cực tham gia các Hội Mân Côi, để được nhiều ơn ích như Đức Mẹ đã hứa với thánh Dominico, thánh nữ Genevieve và thánh nữ Metilda. 

- Đức Giáo Hoàng Pio X (1903-1914) suốt đời lần chuỗi Mân Côi liên tiếp, và coi chuỗi Mân Côi là phương pháp tối hảo để chấn chỉnh mọi việc trong Giáo Hội. 

- Đức Giáo Hoàng Pio Xll (1939-1958) nói: Trong các kinh để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ, thì chuỗi Mân Côi là cao quý nhất. 

- Đức Giáo Hoàng Phaolo Vl (1963-1978) đã ra Tông Thư “ Recurens Mensis” ngày 7/10/1969 kêu gọi mọi người hãy quay về với Đức Mẹ, cầu xin hoà bình bằng chuỗi hạt Mân Côi. 

- Đức Giáo Hoàng Joan XXlll (1958-1963) ban hành Thông Điệp “Gracia Recordatio” ngày 26/9/1959 khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi, và gia nhập Hội Mân Côi. Ngài còn nói kinh Mân Côi là hơi thở của tâm hồn. 

- Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2 (1978- 2005) là người con đặc sủng của Đức Mẹ Mân Côi. Ngài thường lần chuỗi Mân Côi trước mặt mọi người. Ngài đã ban hành Tông Thư Rosarium Virginis Mariae, thêm 5 sự sáng vào chuỗi hạt Mân Côi. Ngài cũng là 1 vị Giáo Hoàng Mân Côi nổi bật trong các vị Giáo Hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ nhất. 


Trên đây là những thí dụ điển hình của các Đức Giáo Hoàng có lòng sùng kính chuỗi hạt Mân Côi 1 cách đặc biệt. Các Ngài là những người cầm đầu Hội Thánh, có chức cao quyền trọng, mà còn kính mến chuỗi hạt Mân Côi như thế , thì tại sao nhiều người trong chúng ta lại ơ hờ lãnh đạm với kinh Mân Côi. Ngoài ra, còn biết bao nhiêu vị thánh nổi tiếng ca ngợi chuỗi hạt Mân Côi như: thánh: Benado, Joan Kim Khẩu, Louis Marie Grignion de Montfort, Thomas Tiến sĩ.... Lời bàn : Có thể nói được rằng: hầu hết các thánh, ai cũng đếu có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, kể cả các thánh tử đạo. Khi bị điệu ra pháp trường các ngài còn lần chuỗi Mân Côi cho đến khi đao phủ chém đứt đầu. Ôi, chuỗi hạt Mân Côi của Đức Mẹ cao quý thay! Tất cả , tất cả đều được ơn ích khi còn sống cũng như khi đã chết bằng chuỗi hạt Mân Côi. Phải thú thật: khi viết những bài này chúng tôi phải nghiên cứu, tìm tòi, trích dịch. Cho nên cảm thấy hiểu biết về chuỗi hạt Mân Côi hơn trước, và cũng tự cảm thấy mình mộ mến chuỗi Mân Côi hơn trước nữa. Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Mân Côi. Ước gì tất cả những ai đọc cuốn sách này, đều được hiểu biết sâu sắc về kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi.

Không có nhận xét nào