Sự tích Chuỗi Mân Côi 29 : Chuỗi Mân Côi là hạt giống còn sót lại trên đất nước Phù Tang - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 29 : Chuỗi Mân Côi là hạt giống còn sót lại trên đất nước Phù Tang

Sự tích Chuỗi Mân Côi 29 : Chuỗi Mân Côi là hạt giống còn sót lại trên đất nước Phù Tang


Vòng Mân Côi đá Mặt Trăng mix bi Thạch anh Trắng và Thánh Giá Thạch Anh Vàng

Nhật Bản là 1 nước rất truyền thống, chỉ có 2 tôn giáo: Phật Giáo được truyền từ Trung Quốc, Thái dương thần giáo là tôn giáo quốc gia. Người Nhật cho mình là con cháu của thần Thái Dương (tức là thần Mặt trời). Có thể nói không 1 tôn giáo nào ở ngoài, được dễ dàng truyền vào Nhật Bản cả. Nếu không thì cũng bị bách hại, bị tiêu diệt. Lịch sử đạo công giáo Nhật cho biết vào thế kỷ thứ 15, Thánh Phanxico Xavier đã sang giảng đạo Phương Đông. Trước hết Ngài đến thành Goa nước Ấn Độ để giảng đạo. Sau thì đáp tàu sang Nhật Bản vào khoảng năm 1550-1552, để tiếp tục hành trình giảng đạo. Ở Nhật khoảng 2 năm, thì Ngài đi Trung Quốc. Giữa đường thánh nhân qua đời. Theo lịch sử, thì ở Nhật Bản có nhiều người đã được Thánh nhân rửa tội, và giữ đạo rất bền vững. Nhưng sau khi Ngài đi rồi, thì 1 cuộc cấm đạo đã xảy ra. Rất nhiều người công giáo đã bị bắt và được phúc tử đạo. Nhiều người công giáo còn sót lại, phải trốn tránh đi các vùng xa xôi hẻo lánh để giữ đạo. 

Truyện kể rằng: Có 1 nhóm người công giáo đến định cư tại vùng Urakami, nơi hoang vu, rừng sâu, nước độc để giữ đạo. Sau này con cháu chỉ còn biết tiếp tục đọc kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ . Họ cho rằng lần chuỗi Mân Côi, là giữ đạo công giáo. Ngoài ra họ không biết gì hết. Lớn lên làm bất cứ công việc gì, theo bất cứ tôn giáo nào: quốc gia hay Phật Giáo, thì cũng vẫn lần chuỗi Mân Côi là đạo truyền thống của cha ông để lại. Thời gian trôi qua đã gần 3 thế kỷ như vậy. Tình trạng những người này không có gì thay đổi. Một hôm có khoảng 12 người trong số những người này, được dịp về thành phố Nagasaki du lịch. Họ đến viếng thăm nhà thờ chính toà Nagasaki mới xây cất xong. Họ xin phép được vào kính viếng thánh đường. Được Đức Giám Mục Petijean tiếp đón và hỏi thăm. Họ nói: ông cha họ trước kia là người công giáo. Nay chỉ còn biết lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ Maria. Xin Đức Cha chỉ cho biết : Ở đây có Đức Mẹ Maria không ? Đức Cha dẫn họ vào nhà thờ, và chỉ cho họ tượng Rất Thánh Đức Mẹ Maria, trên tay Mẹ có cầm chuỗi hạt Mân Côi. 1 bà kêu lên: Đây rồi, chính là Đức Mẹ Maria, mà cha ông chúng ta tôn kính và năng lần chuỗi Mân Côi. Từ đây chúng ta sẽ bắt đầu trở lại đạo công giáo theo đúng truyền thống của ông cha chúng ta. 

Lời bàn : Gần 300 năm mà còn giữ được truyền thống cha ông để lại, là lần chuỗi Mân Côi. Đây là 1 phép lạ, nếu không thì họ đã bỏ đạo. Chuỗi hạt Mân Côi có hiệu lực mạnh mẽ như vậy. Tôi cũng đã đọc cuốn truyện “ La main gauche de Dieu” diễn tả 1 viên phi công Mỹ bị bắn . Anh cố bay đến 1 vùng xa xôi để trốn tránh, sợ dân quân bắt giết. Giữa đưòng anh gặp xác 1 linh mục chết nằm cạnh bờ suối. Anh lột áo chùng thâm của cha để mặc, giả làm 1 linh mục, rồi vào 1 làng xin trú ngụ, mà không ngờ đây là toàn những người công giáo đã được truyền đạo rất lâu đời. Người ta đón tiếp chàng như là 1 linh mục thật. Không ngờ trong suốt 10 năm làm linh mục giả, anh lại dạy giáo lý cho giáo dân rất chu đáo, lập ra các hội đoàn. Người đứng đầu họ đạo ở đây là 1 ông trùm vẫn kéo chuông hằng ngày tập họp giáo dân đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Vào mỗi buổi sáng, ông cũng cứ làm lễ như 1 linh mục thật đã đến mấy chục năm như vậy. Linh mục giả về , họ rất yêu mến chàng phi công vừa đẹp trai vùa khôn khéo, cho nên không ai biết chàng là 1 linh mục giả ... Truyện dài lắm... nói lên chuỗi hạt Mân Côi mà giáo dân vẫn tiếp tục đọc tối sáng đã giữ vững được tin cho họ, và nhờ đó mà Đức Mẹ đã ban xuống cho họ nhiều ơn lành, làm ăn khá giả, bằng an. Bọn cướp chung quanh không dám làm gì, lại còn phải sợ, và nể nang nữa. Không có nhận xét nào