Sự tích Chuỗi Mân Côi 13 : 15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 13 : 15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi

Sự tích Chuỗi Mân Côi 13 : 15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi Vòng Mân Côi đá Thạch anh tím mix bi đá Garnet và Thánh Giá đá thạch anh vàng

Tất cả hội viên hội Mân Côi, và những ai không ở trong Hội, mà có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì cũng nên hiểu biết và thuộc 15 điều Đức Mẹ đã hứa, qua thánh Dôminicô, cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi. Sau đây là 15 lời hứa: (chúng ta cần phải đọc đi đọc lại 15 lời hứa này vì nó rất quan trọng) 

1- Những ai đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 

2- Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt, và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân Côi. 

3- Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, phá tan các ngụy thuyết. 

4- Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn. 

5- Linh hồn nào đến với Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi, sẽ không bị hư mất. 

6- Ai đọc kinh Mân Côi sẽ không bị rủi ro, chết bất đắc kỳ tử.

7- Những ai tôn sùng Kinh Mân Côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ chết. 

8- Ai mộ mền chuỗi Mân Côi, khi lâm tử sẽ được chia sản nghiệp trên thiên đàng. 

9- Mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi. 

10- Con cài trung thành với kinh Mân Côi, sẽ được hưởng vinh quang trên trời. 

11- Nhờ lần chuỗi hạt Mân Côi, Mẹ sẽ ban cho hết những gì mình xin.

12- Những ai truyền bá chuỗi Mân Côi, được Mẹ giúp đỡ trong những lúc khó khăn. 

13- Những ai truyền bá chuỗi Mân Côi, được cả thiên quốc cầu bầu khi sống và khi chết. 

14- Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và anh em với Chúa Jesu. 

15- Tôn sùng chuỗi Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn cứu rỗi.

Lời bàn : Với 15 lời hứa này, thì qủa là Đức Mẹ đã qúa thương con cái Mẹ khi siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Đến ngay như Chúa Jesu, khi hiện ra với thánh nũ Maria Allacocque truyền bá sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa, hoặc thánh nữ Faustina truyền bá lòng thương xót Chúa, thì Ngài cũng không đưa ra những lời hứa nào hấp dẫn như vậy. Chúng ta hãy chịu khó lần hạt, thì được hưởng 15 ơn này nhưng không.

Không có nhận xét nào